Redactie

Redactie & correctie
Van vergaand ingrijpen en de gehele tekst onder de loep nemen tot nog even de puntjes op de i zetten en licht bijvijlen. Zowel de grammatica en de stijl, als de opbouw en omvang van de tekst kunnen kritisch worden bekeken. Natuurlijk is de leesbaarheid van groot belang, maar ook de toon en het ritme van de tekst verdienen aandacht. Waarvoor en voor wie is de tekst bedoeld?
In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald in hoeverre de betreffende tekst redactie en/of correctie nodig heeft.

Karin Snoep heeft ervaring met het redigeren, corrigeren en persklaar maken van:
–      Boeken
–      Reisgidsen
–      (Tijdschrift)artikelen
–      Folders
–      Persberichten
–      Webteksten